Předłoha:LocMap+/Dokumentacija: Rozdźěl mjez wersijomaj

dodawk
SKeine Bearbeitungszusammenfassung
(dodawk)
 
== Wužiwanje ==
=== Mapa ===
 
<pre>
{{LocMap+
|mjeno LocMap
|border = barwabarba wobłuka abo none
|background = Barba pozadka, standard je #f9f9f9
|caption = wobrazowy podpis
|float = left, right,center abo none
}}
</pre>
=== Pozicija ===
<pre>
{{LocMap~
|label = Tekst k markěrowanym dypkej
|label_size = wulkosć pisma w procentach
|label_style= Lisćina atributow pisma, hlej deleka
|label_color= Barba za wopisowy tekst
|mark = mjena dataje za markěrowanski dypk, Voreinstellung je Red pog.svg
|marksize = wulkosć markěrowanskeho dypka w piskelach, Voreinstellung 8
|position = left, right, top, bottom abo none –
Połoženje popisa nastupajo markěrowanski dypk, Voreinstellung right
|wrap = auto abo manual, standard je auto - łamanje linki labela
|background = barwa pozadka za popisanski tekst, Voreinstellung transparent
auto:automatisce, manual:łamanje so před input wot "<br>" do labeloweho teksta wunuća
|lon_dir = W za zapadne dołhoty, Voreinstellung E (Ost)
|lat_dirbackground = barba = Spozadka za južnepopisanski šěrokosćetekst, Voreinstellung N (Nord)transparent
<!-- Koordinaty -->
|lat_deg = 56 | lat_min = | lat_sec =
|lon_deg = 16 | lon_min = | lon_sec =
|lat = geogr. dołhosć (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za zapadne dołhoty)
|lat_deg = 56 | lat_min = | lat_sec = |lat_dir = (zestarjeny)
|long = geogr. šěrokosć (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za južne šěrokosće)
|lon_deg = 16 | lon_min = | lon_sec = |lon_dir = (zestarjeny)
|type =<!-- country za kraje
state za druhe statowe wutwory, njesuwerene staty ...
adm1st za zwjazkowe kraje, kantony ...
adm2nd za krajne wokrjesy, zarjadnistwowe gmejny ...
city za města a dźěla městow, sydlišća a sydlišćowe gmejny
isle za kupy, skupiny kupow
airport za lětanišća, zepěranišća lětarstwa ...
mountain za hory, hórki, hórstwa, přesmyki
waterbody za wodźizny: rěki, jězory, lodowcy, kanale,
wodopady, Geysire ...
forest za lěsy (z EN)
landmark za zajimawostki, markantne dypki, twary
a wšo druhe čož so horjeka njehodźa. -->
|pop =<!-- ličba wobydlerjow -->
|elevation =<!-- wysokosć nad mórskeje hładźiny (hamtska wysokosć regiona region) -->
|dim =<!-- Objektowy přeměr w metrach -->
|region =<!-- ISO 3166-1/2 kode (wjacore kody z ›/‹ dźělene) -->
|name =<!-- mjeno koordinata -->
}}
</pre>
 
===Text===
<pre><nowiki>
{{LocMap~
|Y = relatiwna wertikalna pozicija w procentach wot wjercha
|X = relatiwna horicontalna pozicija w procentach wotlěwa
|label = tekst pódla markěrowanskeho dypka
|label_size = wulkosć pisma w procentach
|label_style= lisćina atributow pisma, hlej deleka
|label_color= barba za popisowy tekst
|position = left abo right abo top abo bottom abo center abo none
abo čisło mjez 1 a 12 (wotpowědujo čas na analogiskim cifrowniku)
Pozicija popisa nastupajo markěrowanskeho dypka,
standard po połoženju na mapje 2, 4, 8 abo 10
|wrap = auto abo manual, standard je auto - łamanje linki labela
auto:awtomatisce, manual:łamanje linki so z inputom wot "<br>" do labeloweho teksta wunuća
|background = barba pozadka za popisowy tekst, standard je transparent
}}
</nowiki></pre>
 
''dokładniše informacije su na stronach předłohi [[Předłoha:LocMap|LocMap]].''
 
===Atributy pisma===
Atributy pisma ze sćěhowaceje lisćiny so podpěraja. Wjacore tute atributy so móžeja z <code>/</code> dźělene jedyn za druhim pisaju
{| class="wikitable"
|-
! Podaće !! Atribut pisma !! Přikład
|-
| <!--prózdny--> || Normalne pismo || Popis
|-
| bold || tučny || <span style="font-weight:bold;">Popis</span>
|-
| italic || kursiwny || <span style="font-style:italic;">Popis</span>
|-
| underline || podšmórnjeny || <span style="text-decoration:underline;">Popis</span>
|-
| letterspacing || rozćahowany || <span style="letter-spacing:0.1em;">Popis</span>
|-
| wordspacing || wotstawk słowow || <span style="word-spacing:0.5em;">Popis z wotstawkom</span>
|-
| smallcaps || kapitelki || <span style="font-variant:small-caps;">Popis</span>
|-
| uppercase || wersalne pismo || <span style="text-transform:uppercase;">Popis</span>
|}
Hromadu z ''label_color'' so podaja sćěhowace poručene kombinacije
{| class="wikitable"
|-
! Podaće !! Wužiće !! Přikład
|-
| label_style=bold/uppercase<nowiki>|</nowiki>label_color=#646464 || teritorij || <span style="font-weight:bold; text-transform:uppercase; color:#646464">Francoska</span>
|-
| label_style=bold<nowiki>|</nowiki>label_color=#646464 || teritorij wotdźěla || <span style="font-weight:bold; color:#646464">Bretagne</span>
|-
| label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase<nowiki>|</nowiki>label_color=#2A6DB5 || wodźizna|| <span style="font-weight:bold; font-style:italic; letter-spacing:0.1em;text-transform:uppercase; color:#2A6DB5">Atlantiski ocean</span>
|-
| label_style=bold/italic/letterspacing<nowiki>|</nowiki>label_color=#704040|| hórstwo || <span style="font-weight:bold; font-style:italic; letter-spacing:0.1em; color:#704040">Alpy</span>
|}
 
== Přikład ==
}}
</pre>
 
=== Verschachtelte mapy ===
Jeli jedyn dypkow so na mapje njezwobrazuje, da so móžetej dwě mapje jedyn na druhi połožitej. Połoženje druheje mapy so z parametrom na. př. <code>top:5px; right:5px;</code> wodźi.
 
<div style="position: relative; z-index: 0;padding: 0; margin:5px;" text-align="center">
{{LocMap+
|Sawdi-Arabska
|caption=<small>'''Wulka mapa: Sawdi-Arabska <br />Małka mapa: Irak'''</small>
|width=250
|float=right
|places=
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Jathrib
|lat = 24/30/00
|long = 39/40/25
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Dedan
|lat=26/30/00
|long=37/30/00
|region=SA
|position=left
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Tayma (Eksil wot Nabonida)
|lat = 27/38
|long = 38/33
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label='''Edom'''
|lat=30/20/00
|long=35/15/00
|region=SA
|position=right
}}
<div style="position: absolute; z-index: 1;top:-7px; right:5px;">
{{LocMap+
|Irak
|caption=
|width=100
|float=right
|places=
{{LocMap~
|Irak|lat=32/32/30
|long=44/25/24|
region=IQ
|position=right
|label=Babylon
|name=Babylon}}
}}}}
</div></div>
 
<pre><nowiki><div style="position: relative; z-index: 0;padding: 0; margin:5px;" text-align="center">
{{LocMap+
|Sawdi-Arabska
|caption=<small>'''Wulka mapa: Sawdi-Arabska <br />Małka mapa: Irak'''</small>
|width=250
|float=right
|places=
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Jathrib
|lat = 24/30/00
|long = 39/40/25
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Dedan
|lat=26/30/00
|long=37/30/00
|region=SA
|position=left
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Tayma (Eksil wot Nabonida)
|lat = 27/38
|long = 38/33
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label='''Edom'''
|lat=30/20/00
|long=35/15/00
|region=SA
|position=right
}}
<div style="position: absolute; z-index: 1;top:-7px; right:5px;">
{{LocMap+
|Irak
|caption=
|width=100
|float=right
|places=
{{LocMap~
|Irak|lat=32/32/30
|long=44/25/24
|region=IQ
|position=right
|label=Babylon
|name=Babylon}}
}}}}
</div></div></nowiki></pre>
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije