Myto Zejlerja

sakske statne myto za zasłužby na polu serbskeje rěče a kultury

Z Mytom Zejlerja wuznamjeni Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo wusahowace wukony „na polu přiswojenja, nałožowanja a posrědkowanja serbskeje rěče,“[1] wosebje hornjoserbšćiny. Wěnowane je myto basnikej, publicisće a duchownym Handrijej Zejlerjej (1804–1872), kotryž jako załožer moderneje serbskeje literatury płaći a kotrehož twórby hač do dźensnišeho wuznam za serbsku rěč maja. Myto Zejlerja je z 5.000 eurami dotěrowane a so wot lěta 2014 dwulětnje w serbskim sydlenskim rumje Swobodneho stata Sakskeje wosobinje abo skupinje wosobow jónkrótnje spožči.

Myto Zejlerja spožči so wosobinam, za wusahowace wukony na polu přiswojenja, nałožowanja a posrědkowanja serbšćiny.

Z prěnim Mytom Zejlerja počesći Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo Sabine von Schorlemer 20. junija 2014 w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi swj. Hany fararja a něhdyšeho redaktora Katolskeho Posoła Gerata Wornarja (* 1942), za jeho „dołholětne wobstajne skutkowanje na dobro spěchowanja a šěrjenja dobreje spisowneje serbšćiny jako čestnohamtski šefredaktor a publicist.“[2][3]

Knjeni dr. Irenje Šěrakowej (* 1942) spožči so myto za serbsku rěč 2016 za „spušćomne, wutrajne a wobšěrne skutkowanje na dobro praweho nałožowanja serbskeje rěče w najwšelakorišich wobłukach pismowstwa.“[4] Lawreata počesći dr. Eva-Maria Stange 16. septembra 2016 w Kamjencu.

Třeće Zejlerjowe myto spožči so w lěće 2018 Dieterej Redźe a Julianje Kaulfürstowej za swój angažement za wobchowanje Slepjanskeje serbšćiny. 2020 dósta Chrysta Meškankowa Myto Zejlerja za swoje zasłužby wosebje na polu serbskeje cyrkwinskeje hudźby.

Składnostnje 150. posmjertnin Handrija Zejlerja wotmě so mytowanje 19. oktobra 2022 prěni raz we Łazowskej ewangelskej cyrkwi, hdźež bě mjenodawar přez lětdźesatki skutkował. Myto Zejlerja 2022 spožči so Witej Bejmakej, wosebje za jeho zasłužby při zakótwjenju serbskeje rěče w digitalnym swěće.[5]

  1. Zarjadniski předpis Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo k spožčenju myta za serbsku rěč Myta Zejlerja z dnja 16. oktobra 2013. W: Sächsisches Amtsblatt Nr. 45/2013. Sakska statna kenclija, 7. nowembra 2013, str. 1110, wotwołana 24. junija 2014 (PDF; 238 kB).
  2. Gerat Wornar erhält Zejler-Preis 2014. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo, 28. měrca 2014, wotwołana 24. junija 2014 (PDF; 43 kB).
  3. Noviny / Česko-lužický věstník, čo. 6 / junij 2014, lětnik XXIV, str. 42
  4. Dr. Irene Šěrak erhält Zejler-Preis 2016. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo, 4. februara 2016, wotwołana 28. septembra 2016 (PDF; 43 kB).
  5. Staatsministerin Barbara Klepsch verleiht Zejler-Preis 2022 an Wito Bejmak/ Böhmak. Zdźělenka na sachsen.de, wotwołana 19. oktobra 2022.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije