Dubrawa abo Dubrawka je pomjenowanje duboweho lěsa a slědowacych sydlišćow:

w Hornjej Łužicy
w Delnjej Łužicy

Čěski přełožk słowa je doubrava, pólsce dąbrowa.

Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije